• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Fel
  • Ett fel uppstod vid laddning av flödesdata

Ekonomistyrning...

... är ett diffust begrepp som säkert leder till en hel del missförstånd. För egen del föredrar jag en mycket vidsträckt definition. Ordet ekonomi betyder hushållning. Att styra hushållningen är därför att verka för att resurserna ska räcka till allt det man vill.Till att man når sina mål helt enkelt. Ett viktigt inslag är därför att verka för att resurserna blir så stora som möjligt, intäktsjakt är följaktligen minst lika viktigt som kostnadsjakt - därtill oftast mycket roligare!

De flesta tänker kanske på budgetprocesser. Visst, ekonomistyrning innefattar budget- och prognosprocesser. Men också uppföljningsverktyg, bokslut och rapporter med resultatanalyser, nyckeltal (KPI´n) mm. Fristående kalkyler, konkurrentjämförelser och beslutsunderlag av olika slag är givna delar av ekonomistyrning. Styrmedel i form av säljpremie- eller resultatbonusmodeller likaså. Ekonomi indikerar att man tänker i pengar. Visst mäter vi det mesta i pengar, men volymer, kvalitet och andra mått är ofta oumbärliga storheter för bra ekonomistyrning.

POEndast med en bred och djup ekonomisk förståelse och kunskap i organisationen kan man lyckas väl med sin ekonomistyrning. Därför ingår ofta en stor del information och utbildning. Först därefter kan man få alla att dra åt samma håll - och då kan man uppnå bra resultat och bra ekonomistyrning!

Förvisso har merparten av alla uppdrag utförts i regionen Stockholm-Uppsala, men geografiska gränser är tämligen ovidkommande för Analyctas verksamhet.

På senare år har jag ägnat allt mer tid och intresse åt nationalekonomi. Utöver akademiska meriter har det resulterat i en blogg vid namn QiFO. Namnet står för "Quomodo Id Faciat Opus" och bloggen försöker således på enkel svenska besvara frågan "Hur hänger det ihop?" Förhoppningsvis kan artiklarna på bloggen ge en bild av min analytiska inriktning.

Innan jag blev egen företagare hade jag anställningar i ASG, Price Waterhouse Consultants och Dagab. Jag heter PO Hörnqvist och mina kontaktdata finns längst ner på sidan.

 

 

 
" Fattig är inte den som har lite, utan den som aldrig kan få nog. "

Jean Guéhenno

Ekonominyheter